Veilig speelgoed

Wat zijn de richtlijnen voor veilig speelgoed?

Veilig speelgoed richtlijnen

Kinderen spelen graag. En veilig speelgoed is belangrijk. Maar hoe weet je of het speelgoed dat je koopt aan de veiligheidseisen voldoet? Een antwoord op die vraag geven we in deze blog. We duiken dieper in de wereld van speelgoedveiligheid en bespreken waaraan veilig speelgoed moet voldoen.

Hierbij nemen we als basis de Europese Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG). Hier komen onder andere het het CE-keurmerk en de EN71-richtlijnen uit voor. Wat dit inhoudt leer je als je verder leest.

Wat houdt de Europese Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG) in?

De basis voor alle richtlijnen en regelgeving rond de veiligheid van speelgoed is de Europese Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG). Dit is Europese wetgeving, opgesteld om de veiligheid van speelgoed op de Europese markt te waarborgen.

De richtlijn stelt duidelijke veiligheids- en kwaliteitseisen waaraan speelgoedproducten moeten voldoen voordat ze op de markt worden gebracht. Hieronder sommen we enkele belangrijke aspecten ven de Europese Speelgoedrichtlijn op.

  1. Definitie van speelgoed: Wat is nu precies speelgoed? Ook dat is vastgelegd in de Europese Speelgoedrichtlijn. De richtlijn definieert speelgoed als producten die zijn ontworpen of bedoeld voor gebruik bij het spelen door kinderen jonger dan 14 jaar. Hierbij worden producten als verzamelobjecten, sportartikelen en videogames uitgesloten van de definitie van speelgoed.
  2. Algemene veiligheidseisen: De richtlijn stelt algemene veiligheidseisen waaraan speelgoed moet voldoen. Denk hierbij aan het minimaliseren van risico's op verwondingen, hygiëne en het voorkomen van schadelijke chemische stoffen in het speelgoed. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat houten speelgoed waarop je kunt klimmen mooi rond afgewerkt moet zijn.
  3. Specifieke veiligheidseisen: Naast de algemene veiligheidseisen bevat de richtlijn ook specifieke eisen met betrekking tot fysische en mechanische eigenschappen, brandveiligheid, elektrische veiligheid en chemische eigenschappen van speelgoed. Hierbij wordt verwezen naar de EN71-normen voor speelgoedveiligheid. Op deze EN71-normen gaan we hieronder nog uitgebreid in.
  4. Etikettering en waarschuwingen: Speelgoed moet voorzien zijn van duidelijke etikettering, waaronder de naam en het adres van de fabrikant of importeur, een type-, partij- of serienummer. Ook eventuele waarschuwingen voor de leeftijd waarop het speelgoed veilig gebruikt kan wordt of mogelijke gevaren moeten op het etiket staan.
  5. CE-markering: Het CE-keurmerk is het bewijs dat speelgoed voldoet aan de Europese speelgoedrichtlijn. Dit teken zie je dan ook vaak op verpakkingen en producten. Over het CE-keurmerk vertellen we je later nog meer.
  6. Conformiteitsbeoordeling: Een conformiteitsbeoordeling is een moeilijk woord voor het proces waarbij je controleert of een product, dienst of systeem voldoet aan de gestelde normen, eisen of specificaties. Fabrikanten en importeurs moeten een conformiteitsbeoordeling uitvoeren om te verifiëren dat hun speelgoed voldoet aan de eisen van de richtlijn. Dit kan variëren van interne kwaliteitscontroles tot het inschakelen van externe testlaboratoria. Bij Jindl laten we het speelgoed van ons eigen merk bijvoorbeeld testen door onder andere SGS.

Waarom staat er een CE teken op speelgoed?

Het CE-teken is verplicht op alle speelgoedproducten die in Europa worden verkocht. Het keurmerk geeft aan dat een product voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het CE-teken is dus een bewijs dat het product is getest en goedgekeurd voor verkoop in de Europese Unie.

Je mag een CE-keurmerk echter niet zomaar op je producten plaatsen. Daarvoor moet je wel eerst nagaan of jouw product aan alle eisen van de Europese Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG) voldoet. Dit wordt de conformiteitsbeoordeling genoemd. In het geval van speelgoed zijn EN71-normen hier ook bijna altijd van toepassing. En dat betekent weer dat het speelgoed getest moet worden door een onafhankelijk en gecertificeerd testbureau. Het speelgoed met een CE-keurmerk is dus veilig om mee te spelen.

Wat betekent de EN-71 richtlijn voor veilig speelgoed?

In de Europese Speelgoedrichtlijn kom je ook de EN71 normen voor speelgoed tegen. Dit zijn een reeks Europese normen die specifiek zijn ontwikkeld om de veiligheid van speelgoed te waarborgen.

Deze richtlijnen, opgesteld door het Europese Comité voor Normalisatie (CEN), stellen eisen aan zowel het ontwerp als de productie van speelgoed. Ze omvatten aspecten zoals mechanische en fysische eigenschappen, ontvlambaarheid, chemische samenstelling en leeftijdswaarschuwingen. Het naleven van de EN71-normen is verplicht voor alle speelgoedfabrikanten en importeurs die hun producten op de Europese markt willen brengen.

We kennen de EN71-1 tot en met EN71-8 richtlijnen. Hieronder lichten we ze allemaal art kort toe. Zo heb je een volledig overzicht van EN71-richtlijnen voor speelgoed.

EN71-1: Mechanische en fysische eigenschappen

EN71-1 richt zich op de mechanische en fysische eigenschappen van speelgoed. Deze norm bevat eisen met betrekking tot de constructie, grootte en vorm van speelgoed, zodat kinderen tijdens het spelen niet gewond raken. Het omvat aspecten zoals scherpe randen, kleine onderdelen en de stabiliteit van het speelgoed.

EN71-2: Ontvlambaarheid

EN71-2 heeft betrekking op de ontvlambaarheid van speelgoed. Deze norm bevat eisen om ervoor te zorgen dat speelgoed niet gemakkelijk vlam vat of brand bevordert. Het is vooral belangrijk voor pluchen speelgoed, kleding en verkleedkostuums voor kinderen.

EN71-3: Migratie van bepaalde elementen

EN71-3 richt zich op de migratie van bepaalde gevaarlijke stoffen uit speelgoed. Deze norm stelt limieten aan de hoeveelheid van bepaalde zware metalen, zoals lood en kwik, die in speelgoedmaterialen aanwezig mogen zijn. Het doel is te voorkomen dat kinderen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen via hun speelgoed.
Met migratie bedoelen we: de mogelijkheid tot vrijkomen van schadelijke stoffen en het in contact komen met het lichaam. Bijvoorbeeld door aanraking, inslikken of inademen.

EN71-4: Experimentele sets voor chemie en aanverwante activiteiten

EN71-4 is van toepassing op experimentele sets voor chemie en aanverwante activiteiten. Deze norm stelt eisen aan de chemische stoffen die in dergelijke sets mogen worden opgenomen, evenals de etikettering en gebruiksinstructies om ervoor te zorgen dat kinderen veilig met de sets kunnen experimenteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor scheikundige setjes waarmee kinderen proefjes kunnen doen.

EN71-5: Chemisch speelgoed (sets) anders dan experimentele sets

EN71-5 heeft betrekking op chemisch(e) speelgoed (sets) die niet bedoeld zijn voor experimentele doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan een knutselset. Deze norm stelt eisen aan de chemische stoffen die in dergelijke sets mogen worden gebruikt, en bevat richtlijnen voor etikettering en gebruiksinstructies om de veiligheid van kinderen te waarborgen.

EN71-6: Grafische symbolen voor leeftijdswaarschuwingen

EN71-6 richt zich op de grafische symbolen voor leeftijdswaarschuwingen op speelgoedverpakkingen. Deze norm specificeert welke symbolen en teksten op de verpakking moeten worden gebruikt om aan te geven voor welke leeftijdsgroepen het speelgoed geschikt of ongeschikt is.

EN71-7: Vingerverf - Eisen en beproevingsmethoden

EN71-7 is van toepassing op vingerverf voor kinderen. Deze norm stelt eisen aan de samenstelling van de verf, zoals het beperken van bepaalde gevaarlijke stoffen en het vaststellen van de pH-waarde. Daarnaast bevat het normen voor etikettering en gebruiksinstructies, zodat ouders en verzorgers weten hoe ze de vingerverf op een veilige manier kunnen gebruiken en bewaren.

EN71-8: Speeltoestellen voor huishoudelijk gebruik

EN71-8 heeft betrekking op speeltoestellen voor huishoudelijk gebruik, zoals schommels, glijbanen en klimtoestellen. Deze norm stelt eisen aan de constructie, stabiliteit en duurzaamheid van het speelgoed om ervoor te zorgen dat het veilig is voor kinderen om mee te spelen. Bovendien bevat het normen voor de installatie en het onderhoud van speeltoestellen, evenals waarschuwingen en gebruiksinstructies die aanwezig moeten zijn.

Speelgoed dat een CE-keurmerk heeft, moet indien van toepassing voldoen aan de EN71-richtlijnen.

Door wie mag speelgoed getest worden?

Speelgoed moet worden getest door een geaccrediteerd testlaboratorium. Deze laboratoria moeten voldoen aan de eisen van de internationale norm ISO/IEC 17025 voor test- en kalibratielaboratoria en zijn gespecialiseerd in het testen van speelgoed volgens de EN71-1 tot en met EN71-8-richtlijnen. De testresultaten worden beoordeeld door de fabrikant van het speelgoed en een conformiteitsverklaring wordt afgegeven voordat het product op de markt wordt gebracht.

Bij Jindl maken we vaak gebruik van de diensten van SGS. Dit is een onafhankelijk testbureau die alle soorten tests uit kunnen voeren. Er zijn echter verschillende geaccrediteerde bureaus die dergelijke tests kunnen uitvoeren. 

Praktijkvoorbeeld: klimrek Jindl

Er zijn veel klimdriehoeken en pikler driehoeken op de markt die niet aan de vereisten voldoen. Bij Jindl zorgen we er voor dat speelgoed, en zeker de klimtoestellen, aan alle vereisten voldoen. Een mooi praktijkvoorbeeld daarvan is onze klimdriehoek inklapbaar Jindl Premium. Dit klimrek is uitgebreid getest. Het voldoet zo bijvoorbeeld aan de volgende richtlijnen:

  • EN71-1
  • EN71-2
  • EN71-3
  • EN71-8

Zo weet je zeker het product veilig is om te gebruiken als je je houdt aan de voorschriften. In dit geval weet je dus dat de hoeken en rondingen mooi afgewerkt zijn (71-1) zodat kinderen zich niet kunnen bezeren. Daarnaast is het materiaal niet licht ontvlambaar (EN71-2) en komen er geen schadelijke stoffen vrij bij gebruik (71-3). Tot slot, en dat is de meest uitgebreide test, is gekeken naar de constructie en stevigheid. Met de EN71-8 test wordt getest of het klimrek stabiel en stevig is. En dat is het dus!

Veiligheid boven alles!

Natuurlijk is het wel van belang hoe je er mee omgaat en een ongelukje kan altijd gebeuren, maar het toestel zelf is veilig. En dat is niet alleen voor de gebruiker een prettig gevoel, maar ook voor ons als verkoper.

Veilig speelgoed: conclusie

Veilig speelgoed is belangrijk. Dat is duidelijk. De Europese Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG) vormt de basis voor alle regelgeving met betrekking tot speelgoedveiligheid in Europa. Het CE-keurmerk en de EN71-richtlijnen zijn de belangrijkste elementen die voortvloeien uit deze richtlijn.
Het CE-teken op speelgoed geeft aan dat het product voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De EN71-normen zijn specifiek ontwikkeld om de veiligheid van speelgoed te waarborgen en omvatten aspecten zoals mechanische en fysische eigenschappen, ontvlambaarheid, chemische samenstelling en leeftijdswaarschuwingen.

Bij het kiezen van speelgoed is het belangrijk om te controleren of het voldoet aan de Europese Speelgoedrichtlijn en de EN71-richtlijnen. Door speelgoed te kopen met een CE-keurmerk, kunnen ouders en verzorgers erop vertrouwen dat het speelgoed veilig is voor hun kinderen om mee te spelen. Fabrikanten en verkopers, zoals Jindl, moeten ervoor zorgen dat hun producten voldoen aan alle relevante richtlijnen en normen om de veiligheid en het welzijn van kinderen te garanderen.